Translate

Mittwoch, 22. Mai 2013


Anàlisi lexicomètric d'una pàgina web política
Programa utilitzat: http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html
AntWordProfiler 1.3.1m. Mac. 

Bé potser hauria estat millor un atac DDoS amb totes les de la llei, però, com que anem amb bon humor i en so de pau, aquí teniu els resultats i les conclusions que he extret de l'anàlisi lexicomètric.
La idea és el populisme com a nova eina per tal de convèncer un electorat cada vegada, pel que sembla, més desorientat - per dir-ho, de forma molt suau i no embolicar la troca - utilitzant estratègies de màrqueting polític, sovint, molt ben planejades per tal d'atreure un electorat fart, també sovint, de les opcions polítiques tradicionals.
Vegem, aleshores, com s'ho fan els de l'UPiD (Unión, Progreso i Democràcia) amb la terminologia política. Per aquest anàlisi he escollit un seguit de paraules les quals solen estar presents en aquesta tipologia de partits que, teòricament, pretenen ser l'expressió directa de la “veu del poble” i, d'alguna manera, es presenten trencadors en relació a les polítiques dels partits que podríem anomenar, clàssics, ja siguin de dretes o d'esquerres.
Aleshores he escollir els següents termes i alguns derivats:
llibertat, justícia, igualtat, fraternitat, democràcia, representació, participació, nosaltres, poble, canvi, ciutadà/ns.

El text d'UPiD respon al què, generalment, s'entén com a manifest o declaració d'intencions i es composa de 1248 paraules.

Les freqüències d'aparició són les següents:

Llibertat/s       
4
Llibertat/s

llibertari

Lliberal

alliberació

alliberament

lliure
2
Tot.
6
justícia

just

Tot.
0
igualtat
9
igualitària/i
1
igual/s
4
Tot.
14
fraternitat

fratern

fraternalment

Tot.
0
democràcia
7
demòcrata

democràticament

democràtic/a
7
Tot.
14
representació

representant

representativa-Iu

Tot.
0
participació

participativa-Iu

participant

Tot.
0
nosaltres
8
Tot.
8
poble
1
popular

Tot.
1
canvi
4
canviar

Tot.
4
ciutadans/ciutadania
14
Tot.
14

* he obviat els tants per cent ja que em sembla que en aquest cas només servirien d'ornament.

Comencem per les paraules descartades: justícia, fraternitat, representació, participació.
Paraules mínimes: poble.
I els “hits” en ordre decreixent: ciutadans 14, igualtat 14, nosaltres 8, democràcia 7, llibertat 6, canvi 4.

(*una dada curiosa tant la paraula esquerra com dreta apareixen amb una freq. De 5, que vol dir això? Potser que són de centre?)

Conclusions
Segurament no es tracta d'un partit d'ideologia republicana. El ciutadà en resulta ser l'estrella, pel que la igualtat, caldria aprofundir en el context i veure quin tipus d'igualtat cas per cas es reclama. La llibertat, terme ambigu on els hagi. De nosaltres, bé, ni molt, ni poc. De canvi o transformació, per contra, poc. Cosa estranya si s'observa que al principi del manifest pretenen presentar-se com a revolucionaris

En tot cas, són més preocupants els mínims. El ciutadà ha dissolt el poble. Cosa que implica individualisme, una mica d'egoisme si convé i, per descomptat, neoliberalisme (típic). Justícia? Malament si no parlem de justícia, precisament, un dels tres pilars (poders) de l'estat de dret democràtic. Fraternitat, ja s'ha dit al principi, poc o nul republicanisme. I, finalment, més o menys lògica representativa o participativa? La cosa no queda clara, simplement, els termes no apareixen.